Kas yra Ifarmer?

Ifarmer – tai Baltijos šalių ūkininkams sukurtas uždaras internetinis portalas, kurio nariais gali tapti ūkininkavimu besiverčiantys fiziniai bei juridiniai asmenys, turintys ūkio registravimo ar ūkininko pažymėjimą.

Ifarmer portalas – tai sistema, jungianti kelis, sėkmingam ūkininkavimui būtinus įrankius:

 • Unikalų veiklos planavimo ir analizės sprendimą “Mano ūkis”, kurio dėka galėsite pasiekti didesnį ūkio ekonominį efektyvumą;
 • Aktualios informacijos modulius - derliaus supirkimo kainas, biržų informaciją, orų prognozes.

Kodėl verta naudotis Ifarmer?

Ifarmer mažina Jūsų kaštus bei didina pajamas.


Unikalus įrankis “Mano ūkis” Jums leidžia apskaityti bei analizuoti kiekvieną lauką bei auginamą kultūrą, be to – valdyti sandėlį, kontroliuoti pinigų srautus, stebėti technikos panaudojimo efektyvumą, nesudėtingai paruošti atskirų laukų tręšimo ir purškimo ataskaitas.

Ifarmer taupo Jūsų laiką.

Vienoje vietoje pateikiama sėkmingam ūkininkavimui reikalinga informacija: grūdų, cukraus, naftos kainos biržoje bei orų prognozė.

Su Ifarmer paprasta valdyti savo ūkį.

Per dieną darbui su Jums sukurta sistema skirdami vos 10-15 minučių galėsite matyti: detalią informaciją ir ataskaitas apie kiekvieno Jūsų apdirbamo lauko našumą bei pelningumą, technikos ir personalo panaudojimo efektyvumą, sandėlio likučius bei duomenis, susijusius su Jūsų ūkio finansiniais srautais. Jums nereikės įdiegti jokių programų ar rūpintis jų atnaujinimu. Savo duomenis galėsite pasiekti saugiai iš bet kur, kur rasite prieigą prie interneto.

Funkcionalumas

 • Ar galiu sudaryti valdomo ūkio veiklos planą?
 • Ar galiu kasdien analizuoti atskirai kiekvieno lauko ar bendrai viso ūkio veiklą?
 • Ar galiu matyti kaip efektyviai nauduojama turima technika?
 • Ar galiu formuoti kiekvienam laukui pelningumo ataskaitą?
 • Ar galiu planuoti savo ūkio piniginius srautus?
 • Ar galiu kasdien matyti savo veiklos plano ir fakto analizę?
 • Ar gali patogiai valdyti prekių ir grūdų sandelį, kasdien matydamas likučius?
 • Ar galiu analizuoti investicijas į kiekvieną kultūrą bei gaunamą pelningumą iš vieno hektaro?
 • Ar galiu ruošti tręšimo knygą kiekvienam laukui pagal pasirinktą laikotarpį?
 • Ar galiu lengvai suformuoti visų pirkimų ataskaitą, pasiruošiant PVM’inei prekybai?
 • Ar galiu matyti kiekvieno lauko auginimo technologiją ir palyginti ją su kitu lauku?
 • Ar galiu sudaryti purškimo ataskaita kiekvienam laukui?
 • Ar galiu patogiai sudaryti sėjomainos planą?
 • Ar galiu matyti savo laukų derlingumo istoriją?
 • Ar galiu analizuoti savo laukų dirvos kokybės parametrus?
 • Ar galiu patogiau sudarinėti tręšimo planus?
 • Ar galiu stebėti derliaus supirkimo kainas pasaulio biržose?
 • Ar galiu formuoti savo darbuotojų našumo ataskaitą?
 • Ar galiu sužinoti orų prognozę?
 • Ar galiu suformuoti 5 metų sėjomainos ataskaitą?
 • Ar bus daugiau funkcionalumų?

Taisyklės

Ifarmer Narys

Ifarmer Nariu tapsite užpildę registravimo anketą, Jums bus suteiktas individualus prisijungimo vardas ir slaptažodis.

Mokama Ifarmer Narystė

Dalis Ifarmer sistemos funkcionalumų yra mokami. Kiekvienas Ifarmer Narys gali užsisakyti papildomus mokamus funkcionalumus, sumokėjęs metinį narystės mokestį (pasinauduojant sistema Mokėjimai.lt). Metinis narystės mokestis ar jo dalis nėra grąžinami vartotojui, panorėjusiam atsisakyti mokamų funkcionalumų. Pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui Ifarmer Narys netenka galimybių naudotis papildomais mokamais funkcionalumais iki kol nebus sumokėtas narystės mokestis už kitus metus, tačiau galės naudotis nemokamais funkcionalumais. Šiuo laikotarpiu vartotojo suvesti duomanys nenukentės, nebus trinami ar kitaip modifikuojami.

Skaitykite išsamias Ifarmer sistemos taisykles.

Duomenų saugumas

Ifarmer portalo valdytoja, Nedro, UAB, neturi jokių sąryšių, finansinių ar moralinių įsipareigojimų prieš kitas žemės ūkio srityje veikiančias bendroves ar panašias paslaugas teikiančius portalus - Nedro, UAB neatskleidžia ir nesidalina JOKIAIS portalo vartotojų duomenimis su kitomis bendrovėmis.

Duomenų valdytojas

Nedro, UAB yra registruotas asmens duomenų valdytojas, registracijos numeris P4631

Saugumas

Ifarmer portalo gyvybingumui palaikyti naudojama išskaidyta (distributed) infrastruktūra, kuri yra išdėstyta visame pasaulyje.

Ifarmer duomenys koduojami ir saugiai laikomi keliuose duomenų centruose, kad reikalui esant juos būtų galima atstatyti be praradimų.

Ifarmer portalas yra stebimas ir prižiūrimas 24h per parą, 7 dienas per savaitę siekiant suteikti Jums galimybę nepertraukiamai ir bet kuriuo paros metu naudotis Ifarmer teikiamomis paslaugomis.

Slapukai (cookies)

Slapukai (angl. cookies) - maži tekstiniai failai, išsaugantys informaciją apie aplankytą svetainę Jūsų kompiuteryje. Mes naudojame slapukus norėdami palengvinti Jūsų, kaip mūsų kliento, darbą (pavyzdžiui, pildant formas). Mes nesaugome jokių duomenų, surinktų per slapukus, ir Jūsų apsilankymo negalime atsekti. Savo interneto naršyklėje Jūs galite nustatyti, kad kompiuteris automatiškai blokuotų slapukus arba įspėtų Jus, kai svetainė naudoja slapukus. Tačiau norime informuoti, kad užblokavus slapukus tam tikros funkcijos mūsų tinklapyje gali neveikti.

Kaina

Metinis mokestis0,- EUR145,- EUR*
Pajamų išlaidų prognozė + +
Metų biudžetas + +
Sandėlis + +
Pinigų srautai + +
Žemės kokybės analizė + +
Aktualijos + +
Orų prognozė + +
Birža + +
Laukų pelningumo ataskaita - +
Darbuotojų našumo ataskaita - +
Transporto panaudojimo ataskaita - +
Prekių panaudojimo ataskaita - +
Laukų ataskaita - +
Prekių įsigijimo ataskaita - +
Sėjomainos ataskaita - +
Purškimo knyga - +
Tręšimo knyga - +
* - kainos nurodomos be PVM